PF 2019

Ráno, kdy borová vůně terpentýnu prostupuje místnost…

To chvění v nitru, pochybnosti, očekávání, netrpělivost…

Denní světlo je neúprosné a oči znavené nocí, která si z nitra duše vtáhla svit, těkají plátnem…

Ať Vám to maluje, přátelé, v devatenáctém roce třetího tisíciletí

Daniel