O škole

Termíny kurzů

V Hradci Králové se budeme stále setkávat na Biskupském gymnáziu – Bigy, a to v úterky čtyřikrát do měsíce od 17 do 20 hodin.

photo photo2 photo3 photo4 photo5 photo6

Historie

Umělecká škola pro dospělé má v Hradci Králové desetiletou tradici. Její počátky sahají do roku 2000, kdy se v Hradci Králové objevily kurzy kresby a malby v galerii Jandan animation. Pod hlavičkou Ateliéry – D tyto kurzy pokračovaly v multikulturním industriálním centru Tesla. Zde bylo možné navštěvovat mimo kresby a malby i kurz černobílé fotografie, ručního tkaní, výrazového tance a sochařství. Přes krátkou zastávku na Baťkově náměstí jsme se dostali na třídu Karla IV. Během let 2004 až 2006 probíhal kurz kresby a malby souběžně i v Pardubicích. Syrově romantický ateliér, byla tam zima i v létě, na Perštýnském náměstí se nepřekonatelně zapsal do našich vzpomínek. Ateliéry se setkávaly na společných plenérech pořádaných čtvrtletně jako víkendové dílny. Posledním místem setkávání bylo podkroví na Eliščině nábřeží. Výstup do IV. patra a propojení kurzů s domácností, ve které tou dobou již kralovala Rebeka, se neukázalo jako nejlepší. Po krátkém působení  kurzů v Literární kavárně SVK, jsme našli útočiště na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína.

photo photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10 photo11 photo12 photo13 photo14

Současnost

S výjimkou několika kratších přerušení, se podařilo udržet kurz kresby a malby pro dospělé po dobu deseti let. Poslední výpadek byl spojen s mým zahájením náročného studia arteterapie. Nově ateliér sídlí v Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové a v objektu barokní fary v Kratonohách. Věřím, že díky zkušenostem ze studia v jižních Čechách, budou kurzy opět o něco profesionálnější. V Kratonohách jsme uspořádali několik plenérových kurzů.

Co nabízíme

Jsme zde pro lidi, kteří se připravují na studium výtvarné školy nebo je výtvarničení prostě baví. Naší snahou je představit základní techniky a materiály i úplnému laikovi. Pokročilejším pak ukážeme varianty jejich možného směřování a profesionálům zajistíme možnost kresby a malby aktu. Všichni dohromady získáváme tři hodiny týdně, kdy si kreativně oddechneme v partě stejně naladěných lidí. Výsledkem a smyslem kurzů by mělo být úspěšné přijetí na školu nebo výběr školy vhodnější. Dále by to pak měla být schopnost samostatně výtvarničit nebo jen tvořivě prožít čas, vytržený z každodenního shonu a starostí. Věk, profese ani osobní pocit nedostatku talentu či zkušeností není důležitý. Rozhodující a zásadní je pouze chuť a touha tvořit. Pořádání výtvarných plenérů – kresby, malby v přírodě vzniklo jako určitý vedlejší produkt kurzů. Přesto jsou tím nejintenzivnějším a nejlepším receptem, kterak nakouknout pod povrch opravdového výtvarničení. Nejde jen o barvy, vůně a nezkreslené atmosférické jevy v plenéru. Je to i možnost jak si osahat reálné podmínky a důsledky tvůrčího života. Díky mému studiu arteterapie, se této terapeutické metodě během kurzů lehce dotýkáme. V případě zájmu o čistou arteterapii, je možné arteterapeutické sezení realizovat a to jak individuálně, tak i skupinově.

photo photo2

Směřování

V objektu barokní fary v obci Kratonohy pomalu připravujeme další ateliér, který umožní nejen pořádání kurzů pro místní, lidí z okolí a Pardubicka, ale i víkendových a týdenních letních dílen. Mělo by se jednat o obdobu výtvarných plenérů soustředěných na jedno místo, které svým zázemím umožní i přesah do dalších tvůrčích disciplín, jako je sochařství, divadlo, hudba a také arteterapie. Poslední víkendová dílna Plenér Kratonohy 2012 ukázala, že to na faře půjde…

photo photo2 photo3 photo4 photo5

Školné

Kurzy jsou koncipovány jako školní pololetí. (I. Září – leden; II.Únor – červen.)

Probíhají formou tříhodinových bloků čtyřikrát do měsíce.

Při platbě celého pololetí (60 hodin = 4.800,- Kč) stojí jedna hodina 80,- Kč. V případě závažných důvodů je možné nastoupit do kurzů i během pololetí. Pak platíte zbývající část měsíců v pololetí.

Pokud se rozhodnete navštěvovat jednotlivé bloky nepravidelně, je cena jedné hodiny 120,- Kč (tříhodinový blok = 360,- Kč)

Cena zahrnuje pomůcky, materiály a plat modelů.