1.1. (již od 14 h) bude zimní krajina akrylem!

Drazí přátelé,

vytvořte a pošlete PF, na které nedošlo díky mé nemoci (vystavíme na webu).

1.1. se sejdeme od 14 hodin, vezmu kávovar!

Přineste si fotografii  krajiny v zimě, která Vás osloví. Pracovat budeme s určitou nadsázkou, tak přijďte dostatečně uvolněné.

Přeji vše krásné a těším se na viděnou!

Daniel