PF 2019

Ráno, kdy borová vůně terpentýnu prostupuje místnost…

To chvění v nitru, pochybnosti, očekávání, netrpělivost…

Denní světlo je neúprosné a oči znavené nocí, která si z nitra duše vtáhla svit, těkají plátnem…

Ať Vám to maluje, přátelé, v devatenáctém roce třetího tisíciletí

Daniel

 

1.1. (již od 14 h) bude zimní krajina akrylem!

Drazí přátelé,

vytvořte a pošlete PF, na které nedošlo díky mé nemoci (vystavíme na webu).

1.1. se sejdeme od 14 hodin, vezmu kávovar!

Přineste si fotografii  krajiny v zimě, která Vás osloví. Pracovat budeme s určitou nadsázkou, tak přijďte dostatečně uvolněné.

Přeji vše krásné a těším se na viděnou!

Daniel