Březnové kurzy

Březnové kurzy se ponesou na vlně suchého pastelu – prašné křídy a olejového pastelu. S Františkem se budeme ve vedení kurzů střídat. Jeden týden povede on a jeden týden já. Během února odešla jedna frekventantka, ovšem byla nahrazena dvěma dalšími…

6.3. bude zátiší – ovoce suchým pastelem!

Fanda, Daniel

13.3. bude kytice prašnou křídou!

Fanda

20.3. bude portrét kombinovanou technikou – olejový pastel, akvarel!

Daniel

27.3. bude snová krajina olejovým pastelem!

Fanda