Plenér na severu Itálie

Jana a Vendy si vyrazily malovat až na sever Itálie. Nadšené skvělým prostředím malovaly, co viděly. Šikmou věž v Caorle, loďky v přístavu, strom ve větru. Ba dokonce jeden z obrázků se ukázal komerčně úspěšným, odvezla si ho nadšená německá turistka.

Nové kurzy od 4. září 2018

Vážení přátelé,

vzhledem k dlouholetým suchům a s tím spojené bídné produkci masa, vajec, medu a zeleniny na naší Far(m)e, jsem nucen přistoupit k navýšení kurzovného.

Záležitost je to nemilá, ale má i světlejší stránky. Například volné stojany, snížení zátěže lektora, prostředky na psychiatra….

Nyní vážně, od září bude hodina kurzu o celou desetikorunu dražší. Detailněji je vše popsáno v rubrice Školné v úvodní stránce tohoto  webu.

Začínáme 4. 9.  v 17 hod na Biskupském gymnáziu – vchod od Orlice.

V září budeme malovat vaječnou temperou. Začneme aktuálním zátiším reflektujícím vinobraní.

Přeji Vám pokojný konec léta

Daniel