Dalibor Pokorný

* 31. 3. 1927, Charvátce u JabkenicDalibor pokorny - fotografie
† 9. 12. 2004, Charvátce u Jabkenic

“Vždycky jsem byl krajinář, a ne KRAVINÁŘ…”

Prozaik, scénárista, herec a malíř
Po brzké smrti otce, lesního inženýra, žil Dalibor s matkou, učitelkou a posléze ředitelkou obecné školy. Absolvoval klasické gymnázium v Mladé Boleslavi (mat. 1946) a AVU v Praze jako žák Otakara Nejedlého (akademický malíř 1950). Studia scénografie na AMU u Františka Tröstra sice nedokončil, ale stal se zde nejprve odborným asistentem (1952–53) a později přednášel dějiny umění a scénografie na katedře zpěvu, tance a choreografie. V letech 1955–59 byl malířem a scénografem ve svobodném povolání, v letech 1960–63 působil jako výtvarník a herec v Divadle Na zábradlí a v Rokoku. Od roku 1963 byl zaměstnán v redakci zábavy Čs. rozhlasu, s nímž – obdobně jako s Čs. televizí – spolupracoval už od roku 1956 (mj. jako scenárista seriálů o výtvarném umění, ale i moderátor, reportér a herec). V roce 1968 emigroval do Norska, kde se živil jako dělník, jako herec-mim v televizi a postupně se začal prosazovat jako malíř. Roku 1970 se z rodinných důvodů (nemoc matky) vrátil do republiky a od roku 1975 žil ve svém rodišti. Působil jako malíř a spisovatel ve svobodném povolání.

danilbor-pokorny-tvorbaTvorba

Reportážemi, fejetony, výtvarnými studiemi, povídkami a kresbami přispíval od roku 1945 do periodik Pochod (Mladá Boleslav), Mladá fronta, Univerzita Karlova, později publikoval v Kultuře, Reportéru aj. V 70. letech jen sporadicky otiskoval povídky v Dikobrazu, od roku 1990 zveřejňoval zejména odborné příspěvky v Ateliéru, přispíval i do Škrtu aj. Psal písňové texty – spolupracoval především s Jaroslavem Jakoubkem a s Jaromírem Vomáčkou (společně napsali např. hit zpěvačky Yvetty Simonové Zhasněte lampiony). Podle jeho námětu byl natočen film Ať žijí duchové (1977, r. Oldřich Lipský, sc. Zdeněk Svěrák, jako autor námětu uveden pouze spoluautor Jiří Melíšek). Spolupracoval s Čs. rozhlasem – je autorem rozhlasové klaunerie Lhářství strýce Emila (1964, s Josefem Hlinomazem) a tragikomedie Co má shořet (1968, r. Ludvík Pompe), byl spoluautorem dokumentárního pořadu Případ Bory (1968, s Čeňkem Sovákem). S Josefem Hlinomazem vystupoval v autorském rozhlasovém cyklu Hajný Lopucha a dr. Třapec; z nahrávek byla sestavena stejnojmenná gramofonová deska (1969, výběr a režie D. Pokorný). – Přispěl do strojopisného sborníku Laudatio Milan Jankovič (1989). – V periodikách užíval pseudonymů Karl Univers, Filip Donát, A. M. Vodoblanský, Josef Lukáš a šifer DP., -oko-, aj.

Bibliografie

Próza: Barvy století (vzpomínky výtvarníka J. Baucha, 1963, s J. Bauchem); Rybník je taky moře (P 1975); Hostinec U svornosti (PP 1978); Ať žijí duchové (P pro děti 1981, s J. Melíškem); Nudle s jetelem (P 1993). Příspěvky ve sbornících: Smích i pláč i karabáč (1962); Grog bez cukru (1986).

Literatura

Recenze: Rybník je taky moře: MJV (M. Janů-Veselá = M. Jungman), Práce 29. 10. 1975 * Hostinec U svornosti: iz (I. Zítková), NK 1978, č. 11; -ra (V. Macura), ZN 12. 6. 1978; V. Novotný, Tvorba 1978, č. 22 * Ať žijí duchové: J. Provazník, ZM 1982, s. 313 * Nudle s jetelem: rav. (V. Šibrava): NK 1993, č. 46. Nekrolog: M. Kučera, Obrys-Kmen 2005, č. 2 (Haló noviny, 14. 1. 2005). Archiv: LA PNP: Osobní fond (usp. v 1. stupni evidence).